thiết kế website, thiết kế website chuyên nghiệp
logo
company

thống kê truy cập

Online: 4
Tổng truy cập: 662.639

Dự án trong năm

 • Dự án “Phát triển giao thông khu vực đồng bằng Bắc Bộ” - WB6

  Dự án “Phát triển giao thông khu vực đồng bằng Bắc Bộ” - WB6

  Dự án “Phát triển giao thông khu vực đồng bằng Bắc Bộ” - WB6 là dự án lớn nhất từ trước đến nay được đầu tư vào hạ tầng đường thủy nội địa ở khu vực phía Bắc, được thực hiện trên phạm vi 14 tỉnh/thành phố khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Dự án WB6 là bước đột phá trong cải tạo hệ thống hạ tầng đường thủy nội địa khu vực đồng bằng Bắc Bộ, kết nối vận tải thủy nội địa khu vực với vận tải ven biển phục vụ phát triển kinh tế xã hội, giảm gánh nặng cho đường bộ vốn đang quá tải, ô nhiễm, ùn tắc và nhiều tai nạn.

 • Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - Tỉnh Phú Yên

  Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - Tỉnh Phú Yên

  Chính phủ Việt Nam đã nhận được khoản tài trợ từ Ngân hàng Thế giới cho Dự án Khắc phục Khẩn cấp Hậu quả Thiên tai một số tỉnh Miền Trung, khoản vay số 6074-VN bao gồm các tỉnh Bình Định, Hà Tĩnh, Phú Yên, Ninh Thuận và Quảng Ngãi. Tổng mức đầu tư của tiểu dự án tỉnh Phú Yên là 17,915 triệu USD. Dịch vụ tư vấn M&E này sẽ hỗ trợ BQDA tỉnh Phú Yên về triển khai Khung M&E và đánh giá các tác động, lợi ích, tính bền vững và tính phù hợp của dự án.

 • Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và Tăng cường khả năng thích ứng của đô thị

  Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và Tăng cường khả năng thích ứng của đô thị

  Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị, với Tổng mức đầu tư là: 7.339.032.665.797 VNĐtừ khoản tín dụng IDA và IBRD, khoản trợ cấp từ SECO và vốn đối ứng để thực hiện dự án tương đương với 322.028.638 USD. Mục tiêu Phát triển của dự án là “giảm thiểu rủi ro ngập lụt trong khu vực lõi đô thị và cải thiện việc kết nối giữa trung tâm thành phố và các khu vực tăng trưởng đô thị mới có nguy cơ thấp và nâng cao năng lực của chính quyền thành phố để quản lý rủi ro thiên tai tại thành phố Cần Thơ”.

 • Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - Tỉnh Bình Định

  Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - Tỉnh Bình Định

  Chính phủ Việt Nam đã nhận được khoản tài trợ từ Ngân hàng Thế giới cho Dự án Khắc phục Khẩn cấp Hậu quả Thiên tai một số tỉnh Miền Trung, khoản vay số 6074-VN bao gồm các tỉnh Bình Định, Hà Tĩnh, Phú Yên, Ninh Thuận và Quảng Ngãi (sau đây gọi là Dự án ENDR). Mục tiêu tổng quát của dự án là tái thiết và phục hồi các cơ sở hạ tầng tại các tỉnh bị thiệt hại bởi lũ lụt năm 2016 và tăng cường năng lực ứng phó với thiên tai trong thời gian tới. Các mục tiêu này sẽ đạt được thông qua: (i) Phục hồi sản xuất, ổn định đời sống của nhân dân thông qua việc khôi phục, cải tạo, nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất (ii) Bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, và (iii) Cung cấp các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, quản lý dự án cần thiết để vận hành hiệu quả các dự án thành phần đề xuất.