thiết kế website, thiết kế website chuyên nghiệp
logo
company

thống kê truy cập

Online: 1
Tổng truy cập: 657.497

Dự án trong năm

Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - Tỉnh Phú Yên

Tổng mức đầu tư của tiểu dự án tỉnh Phú Yên là 17,915 triệu USD, trong đó bao gồm (i) khoản vay từ Nguồn vốn tín dụng vay ưu đãi (IDA) từ Ngân hàng thế giới là 16 triệu USD và (ii) Khoản đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 1,915 triệu USD. Thời gian thực hiện dự án dự kiến là 04 năm (2017-2020).

  1. Mục tiêu tổng quát của dự án là tái thiết và phục hồi các cơ sở hạ tầng tại các tỉnh bị thiệt hại bởi lũ lụt năm 2016 và tăng cường năng lực ứng phó với thiên tai trong thời gian tới. Các mục tiêu này sẽ đạt được thông qua: (i) Phục hồi sản xuất, ổn định đời sống của nhân dân thông qua việc khôi phục, cải tạo, nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất (ii) Bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, và (iii) Cung cấp các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, quản lý dự án cần thiết để vận hành hiệu quả các dự án thành phần đề xuất.
  2. Dự án bao gồm các hợp phần sau:
  • Hợp phần 1: Xây dựng tái thiết các công trình bị hư hỏng cấp tỉnh
  • Hợp phần 2: Nâng cao Năng lực về Phục hồi Tái thiết
  • Hợp phần 3: Quản lý Dự án

Quy mô các hạng mục công trình ENDR - tỉnh Phú Yên

 

Cơ sở hạ tầng chống lũ lụt

1

Kè chống sạt lở bờ sông Ba đoạn qua thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa

2

Sửa chữa khôi phục hệ thống đập dâng thủy lợi, kè bảo vệ suối Đá xã An Hiệp - An Lĩnh và kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Lộ đoạn qua cầu Ngân Sơn, huyện Tuy An

 

Cơ sở hạ tầng giao thông

1

Sửa chữa, khôi phục các tuyến tỉnh lộ ĐT643, ĐT650, ĐT642

2

Sửa chữa tuyến đường quản lý vận hành công trình hồ chứa nước Xuân Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dịch vụ tư vấn này sẽ hỗ trợ BQDA tỉnh Phú Yên về triển khai Khung M&E và đánh giá các tác động, lợi ích, tính bền vững và tính phù hợp của dự án. Tư vấn sẽ chuẩn bị các báo cáo giám sát và đánh giá, bao gồm Báo cáo Khởi đầu, báo cáo thường kỳ, báo cáo giữa kỳ và cuối kỳ, báo cáo đánh giá tác động của dự án.