thiết kế website, thiết kế website chuyên nghiệp
logo
company

thống kê truy cập

Online: 3
Tổng truy cập: 657.505

Dự án trong năm

Dự án “Phát triển giao thông khu vực đồng bằng Bắc Bộ” - WB6

Dự án gốc có tổng mức đầu tư của dự án 200 triệu USD, trong đó vốn vay của Ngân hàng Thế giới 170 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ 30 triệu USD. Dự án gốc đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2016. Nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, Chính phủ Việt Nam và WB đã ký Hiệp định bổ sung vốn cho dự án WB6 để đầu tư cụm công trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ. Cụm công trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ có tổng mức đầu tư 107,19 triệu USD, trong đó vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới là 78,74 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 28,45 triệu USD. 

 

 

Cụm công trình nằm ở vị trí giữa hai xã Nghĩa Sơn và Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Đình gồm các hạng mục:

  1. Xây dựng kênh nối giữa sông Đáy và sông Ninh Cơ với chiều dài kênh dự kiến 1.550 m; chiều rộng khoảng 260m; độ sâu kênh khoảng 6m kể từ mực nước thấp nhất.
  2. Xây dựng âu tàu có chiều dài 220m; chiều rộng buồng âu đảm bảo cho tàu 3000 DWT và các tàu nhỏ hơn qua lại;
  3. Cầu vượt kênh nối Đáy - Ninh Cơ có khoảng tĩnh không 15 m, kết cấu bê tông cốt thép;
  4. Các hạng mục phụ trợ.

Đại diện chủ đầu tư cụm công trình là Ban Quản lý các dự án Đường thủy. Tư vấn giám sát độc lập về thực hiện kế hoạch tái định cư và an toàn lao động là liên danh Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Bảo vệ môi trường (E.P.C), Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển công nghệ (ADCOM) và Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển và xây dựng hạ tầng (DICCI).  

Phạm vi công việc thuộc gói thầu CS-C3iiii-NDTDP giám sát độc lập về thực hiện kế hoạch tái định cư và an toàn lao động gồm 3 nhiệm vụ như sau:

Nhiệm vụ 1: (i) Giám sát công tác thực hiện kế hoạch tái định cư (RAP); (ii) Giám sát dòng lao động, an toàn cộng đồng và sức khỏe nghề nghiệp; (iii) Giám sát việc thực hiện cơ chế khiếu nại (GRM) và cam kết cộng đồng;

Nhiệm vụ 2: Chuẩn bị một chương trình Phục hồi sinh kế;

Nhiệm vụ 3: Đánh giá hậu thực hiện “Kế hoạch thực hiện Tái định cư”.

Dịch vụ tư vấn thực hiện gói thầu CS-C3iiii-NDTDP được liên danh Tư vấn huy động đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về Tái định cư, Xã hội, Môi trường và Giám sát thi công tham gia. Với bề dày kinh nghiệm thực hiện các dự án ODA (ADB, WB, JICA…), các nhiệm vụ như đã đề cập trên đây sẽ được thực hiện theo đúng yêu cầu và tiến độ của Nhà tài trợ (WB) và Chủ đầu tư.