thiết kế website, thiết kế website chuyên nghiệp
logo
company

thống kê truy cập

Online: 2
Tổng truy cập: 657.500

Dự án trong năm

Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và Tăng cường khả năng thích ứng của đô thị

     Dự án có 3 Hợp phần do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố Cần Thơ (Ban QLDA) được giao làm cơ quan thực hiện dự án và chủ dự án là Uỷ ban Nhân dân thành phố Cần Thơ (UBND Tp. Cần Thơ).

     Dự án có hiệu lực từ ngày 6/2016 và kết thúc vào ngày 30/6/2022.

     Mục tiêu phát triển dự án và thiết kế tổng thể của dự án vẫn phù hợp và không cần thay đổi lớn mặc dù có điều chỉnh, thay đổi thiết kế Gói thầu 1.2 kè sông Cần Thơ; bỏ hạng muc xây dựng Âu thuyền Đầu Sấu.vì các lãnh đạo thành phố cam kết phát triển thành phố Cần Thơ đặc biệt là quận Ninh Kiều và quận Bình thủy với mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua đầu tư bổ sung vào hoạt động tăng cường Khả năng thích ứng của hệ thống an sinh xã hội. Mục tiêu phát triển dự án cũng phù hợp với Chiến lược đối tác quốc gia  của NHTG hỗ trợ Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị nhằm cải thiện môi trường, phát triển hạ tầng kỹ thuật, ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác tối đa tiềm năng thành phố, góp phần đưa Tp. Cần Thơ trở thành thành phố phát triển tương lai là rất phù hợp với tiêu chí của WB và phù hợp với lợi thế của WB về công nghệ, kinh nghiệm quản lý, tư vấn chính sách trong lĩnh vực này.  

     Đối tượng thụ hưởng trực tiếp từ Dự án chính là các hộ dân sống trong khu vực dự án tại các phường Ninh Kiều và Bình Thủy. Ngoài ra, những hộ dân hiện đang sinh sống trên bờ sông, ven biển – trong khu vực dự án sẽ có một cuộc sống, một nơi ở mới ổn định, đảm bảo an toàn hơn.

     Trong quá trình thực hiện, Dự án đã và đang tuân thủ đúng theo các Khung chính sách đã được thống nhất giữa Ngân hàng thế giới và Chính phủ Việt Nam về vấn đề an toàn xã hội và an toàn môi trường. Dự án tuân thủ tốt các quy định về quản lý tài chính của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam. Những cam kết từ phía Bên vay về bộ máy chỉ đạo, tổ chức thực hiện đã được thành lập. Cam kết về vốn đối ứng đến thời điểm hiện tại dự án đảm bảo nguồn vốn hàng năm để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và công tác quản lý dự án.

     Dự án đang góp phần nâng cao đội ngũ nhân sự có chất lượng cho thành phố: Đến thời điểm hiện tại, thành phố đã và đang cải thiện sắp xếp đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp trong việc quản lý dự án ODA và thực hiện các công trình phát triển đô thị. Trong suốt quá trình thực hiện dự án, Ngân hàng Thế giới, Ban chỉ đạo dự án, các Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật đã cố gắng tìm hiểu và hướng dẫn cho Ban quản lý dự án thông qua các chương trình đào tạo nâng cao năng lực ban đầu và các chuyến công tác thực địa hỗ trợ thực hiện dự án. Đến nay, các Ban quản lý dự án đã và đang làm chủ được việc quản lý và thực hiện dự án, có quy mô lớn và tính chất tương đối phức tạp tại đô thị.