thiết kế website, thiết kế website chuyên nghiệp
logo
company

thống kê truy cập

Online: 2
Tổng truy cập: 657.504

Dịch vụ

  • Adcom Development

    Adcom Development

    Adcom Development hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực Nâng cao năng lực, Đào tạo phát triển, Truyền Thông, Tư vấn xây dựng, Môi trường, Phát triển cộng đồng… có chức năng cơ bản của một đơn vị tư vấn, đánh giá, hỗ trợ kỹ thuật trong các dự án phát triển
    Chúng tôi cung cấp các giải pháp đồng bộ thông qua các dịch vụ tư vấn, nghiên cứu, đánh giá có sự tham gia của cộng đồng, đồng thời thực hiện các hoạt động hỗ trợ cộng đồng thông qua các dự án can thiệp và cung cấp các chương trình đào tạo, truyền thông nhằm tăng cường sự tham gia của cộng đồng một cách có hiệu quả vào các hoạt động kinh tế và xã hội