thiết kế website, thiết kế website chuyên nghiệp
logo
company

thống kê truy cập

Online: 2
Tổng truy cập: 657.510

Tư liệu

 • Khóa đào tạo Tài chính doanh nghiệp

  - Sau khóa học học viên đánh giá đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp cấp nước và VSNT và đưa ra quyết định về tài chính ngắn hạn và dài hạn; Giúp học viên dự báo được tình hình tài chính và các nguồn tiền của công ty trong chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp ;
  - Hướng dẫn học viên cách quản trị vốn cố định, vốn lưu động ; chi phí – doanh thu – lợi nhuận ; báo cáo tài chính và điểm hòa vốn.
  - Giúp học viên nâng cao trình độ quản trị rủi ro trong tài chính DN.

 • Tài liệu tập huấn Bảo dưỡng và vận hành hệ thống cấp nước

  Khóa tập huấn này sẽ giúp học viên nắm được kiến thức và kỹ năng bảo trì, bảo dưỡng,vận hành và giám sát hệ thống cấp nước sạch khu vực nông thôn;
  Giúp học viên nâng cao năng lực thực hành vận hành, bảo dưỡng, bảo trì các thiết bị, các công trình của hệ thống xử lý và cung cấp nước sạch khu vực nông thôn;
  Giảng viên sẽ trao đổi, thảo luận và giải đáp các thắc của học viên liên quan đến kỹ năng bảo trì, bảo dưỡng, vận hành và giám sát hệ thống cấp nước sạch nông thôn.

 • Tài liệu tập huấn khóa Sử dụng hóa chất trong công nghệ xử lý nước cấp

  Khóa đào tạo này sẽ giúp học viên nắm được kiến thức về nước nguồn, các hóa chất sử dụng, phương pháp quản lý, giám sát chất lượng nước đầu ra;
  Học viên nắm được quy trình sử dụng các loại hóa chất và biết cách ứng dụng vào thực tế.

 • Tài liệu tập huấn Tổ chức doanh nghiệp và cơ chế vận hành trong doanh nghiệp cổ phần

  Học viên sau khi tham gia đào tạo có thể:
  - Xác định được đặc điểm, cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành công ty cổ phần Cấp nước sạch và VSNT; Quyền và trách nhiệm của các bộ phận trong công ty cổ phần thuộc lĩnh vực cấp nước và vệ sinh nông thôn;
  - Xây dựng được cơ chế tổ chức và vận hành doanh nghiệp cổ phần nước sạch
  và vệ sinh khu vực nông thôn;
  - Xác định được một số chính sách hiện hành liên quan đến các hoạt động cấp
  nước sạch và vệ sinh nông thôn.