thiết kế website, thiết kế website chuyên nghiệp
logo
company

thống kê truy cập

Online: 3
Tổng truy cập: 657.491

Hoạt động chuyên môn

Triển khai đợt giám sát và đánh giá giữa kỳ - Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung tỉnh Quảng Ngãi

 

Năm 2020, quá trình thực hiện tiểu dự án tỉnh Quảng Ngãi bị ảnh hưởng do mưa bão (từ cơn bão số 5 đến cơn bão số 13) và dịch COVID – 19 trên toàn quốc. Đợt giám sát và đánh giá giữa kỳ được nhóm chuyên gia Giám sát và đánh giá của Công ty ADCOM thực hiện vào tháng 12 năm 2020 nhằm:

(i) đánh giá tiến độ thực hiện dự án, giải ngân;

(ii) kế hoạch bố trí nguồn vốn; và

(iii) các tác động của dự án tới tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương được hưởng lợi từ dự án. 

Các hoạt động chính trong đợt giám sát và đánh giá giữa kỳ của chuyên gia M&E:

  • Họp cập nhật tiến độ thực hiện các hạng mục công trình của các gói thầu, tiến độ giải ngân, kế hoạch đấu thầu và bố trí vốn trong năm tài chính và kết thúc dự án;
  • Triển khai khảo sát đánh giá sự hài lòng của người hưởng lợi đối với các công trình sắp được bàn giao cho cơ quan chủ quản hoặc địa phương hưởng lợi;
  • Thăm và kiểm tra chất lượng các hạng mục công trình sắp được bàn giao thuộc DATP - 3, DATP – 6 và DATP – 9.

Công ty ADCOM sẽ đưa ra các khuyến nghị đối với Nhà tài trợ (WB), Chủ đầu tư (UBND tỉnh Quảng Ngãi), đơn vị thực hiện dự án (Ban QLDA) để điều chỉnh, quản lý các công việc trong quá trình thực hiện dự án phù hợp và hiệu quả nhất.  

Mục tiêu Phát triển của Dự án (PDO) là tái thiết và phục hồi cơ sở hạ tầng ở các tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai và tăng cường năng lực của chính phủ nhằm ứng phó hiệu quả với thiên tai trong tương lai.

PDO sẽ đạt được bằng việc tái thiết các tài sản cơ sở hạ tầng quan trọng dựa trên cách tiếp cận “xây dựng lại tốt hơn”, nhấn mạnh tất cả các giai đoạn của vòng đời cơ sở hạ tầng bao gồm thiết kế, xây dựng và bảo trì và tăng cường năng lực thể chế để quản lý rủi ro thiên tai (DRM) và khí hậu. Thành tựu về hiệu quả sẽ được đánh giá với 85% tỷ trọng về việc tái thiết và phục hồi cơ sở hạ tầng và 15% tỷ trọng về việc tăng cường năng lực của chính phủ để đối phó hiệu quả với các thiên tai trong tương lai.

Những ý kiến đánh giá và phản hồi của các bên liên quan trong phạm vi dự án này sẽ được ADCOM cập nhật liên tục đến thời điểm kết thúc dự án.