thiết kế website, thiết kế website chuyên nghiệp
logo
company

thống kê truy cập

Online: 2
Tổng truy cập: 657.475

Hoạt động chuyên môn

Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị- Chuyến công tác giám sát định kỳ của Ngân hàng Thế giới WB năm 2020

 

Đợt công tác giám sát định kỳ của Ngân hàng Thế giới nhằm:

(i) Cập nhật khung kết quả dự án;

(ii) Rà soát tiến độ giải ngân các nguồn vốn và đấu thầu;

(iii) Công tác thi công các gói thầu xây lắp;

(iv) Cập nhật tiến độ công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng;

(v) Giám sát về tuân thủ an toàn xã hội, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Chuyến công tác này được triển khai trên cơ sở báo cáo tiến độ dự án đến 30 tháng 11 năm 2020 của Tư vấn ADCOM "Giám sát theo dõi đánh giá dự án" thực hiện. Đoàn WB cùng Tư vấn ADCOM có thăm công trường và đánh giá tiến độ triển khai các gói thầu thuộc các hợp phần 1 và hợp phần 2 của dự án TP. Cần Thơ. 

   - Thi công kè sông Cần Thơ thuộc hợp phần 1 – Kiểm soát ngập lụt và vệ sinh môi trường

   -  Khởi công gói thầu xây dựng cầu và đường Trần Hoàng Na thuộc hợp phần 2 – Phát triển hành lang đô thị

Về tổng thể, mục tiêu phát triển của dự án vẫn phù hợp song khả năng thực hiện được các mục tiêu có thể gặp rủi ro do tiến độ thực hiện các hoạt động của dự án còn hạn chế. Do đó, đoàn công tác của Ngân hàng thế giới sẽ xem xét đề xuất điều chỉnh thời gian kết thúc dự án tp. Cần Thơ sau khi cập nhật kế hoạch thực hiện dự án để dự án hoàn tất toàn bộ các hoạt động dự kiến. Chi tiết về việc điều chỉnh thời gian kết thúc dự án TP. Cần Thơ sẽ được Công ty ADCOM cập nhật trong bài đăng kế tiếp của dự án.