thiết kế website, thiết kế website chuyên nghiệp
logo
company

thống kê truy cập

Online: 2
Tổng truy cập: 657.508

Tổ chức - Nhân sự

Với một đơn vị tư vấn, không gì quan trọng bằng đội ngũ tư vấn. Đội ngũ tư vấn với hơn 50 nhân sự của chúng tôi là những cán bộ, giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực Đào tạo, Thể chế, Tham vấn cộng đồng, Môi trường, Cấp thoát nước, Cơ sở hạ tầng, Giao thông đô thị, Luật, Giáo dục và nhiều lĩnh vực khác, trong đó 90% có bằng thạc sĩ, tiến sĩ trong nước và quốc tế. Ngoài ra, chúng tôi có một mạng lưới cộng tác viên  rộng khắp cả nước, họ là những  nhà  khoa  học có uy tín, những người hoạt động xã hội, khoa học có kinh nghiệm đang giảng dạy, nghiên cứu ở các trường đại học, các viện nghiên cứu hoặc đang làm việc cho các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế.

Dưới đây là số lượng nhân viên, cộng tác viên Adcom trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau:
                                            
 

STT

Chuyên gia các lĩnh vực

Số lượng

Năm kinh nghiệm

Quốc tế

Quốc gia

Đến 5 năm

5-10 năm

Trên 10 năm

1

Chuyên gia quản lý dự án/đào tạo

 

3

-

1

2

2

Chuyên gia xã hội học và phát triển cộng đồng

 

10

-

2

8

3

Chuyên gia về Giới

 

5

-

2

3

4

Chuyên gia Truyền thông

 

3

-

1

2

5

Chuyên gia doanh nghiệp

 

2

-

1

1

6

Chuyên gia quy hoạch đô thị và phát triển vùng

 

2

-

-

2

7

Chuyên gia thể chế

 

3

-

-

3

8

Chuyên gia kinh tế/tài chính

 

6

-

2

4

9

Chuyên gia tái định cư

 

3

-

1

2

10

Chuyên gia y tế cộng đồng

 

4

-

1

3

11

Chuyên gia nông nghiệp/phát triển nông thôn

 

3

-

2

1

12

Kỹ sư môi trường

 

3

1

1

1

13

Kỹ sư cấp thoát nước

 

2

-

1

1

14

Kỹ sư xây dựng

 

3

 

1

2

15

Cử nhân xã hội học

 

5

2

2

1

16

Cử nhân kinh tế

 

3

1

2

-

17

Cán bộ văn phòng, kế toán

 

4

2

1

1

 
 
Sơ đồ tổ chức Adcom Development: