thiết kế website, thiết kế website chuyên nghiệp
logo
company

thống kê truy cập

Online: 2
Tổng truy cập: 657.490

Khách hàng

 

 

 

Khách hàng của chúng tôi bao gồm các tổ chức trong nước và quốc tế:

1- Các nhà tài trợ, tổ chức tín dụng

- WB
- ADB
- JICA
- UNICEF
- DANIDA
- Quý Phụ nữ Hà Lan
- ...
 
2- Các cơ quan quản lý nhà nước
- Ủy Ban dân tộc CEMA
- Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
- Bộ Lao động thương binh xã hội
- Bộ Kế hoạch Đầu tư
- Bộ Giao thông vận tải
- Bộ Tài nguyên và môi trường
 
3- Các ban quản lý dự án ODA tỉnh, thành phố
- Hà Nội
- TP Hồ Chí Minh
- Hải Phòng
- Đà Nẵng
- Cần Thơ
- ...
 
4- Các tổ chức phi chính phủ
- Action Aids
- CARE
- Helvetas...
 
Và các doanh nghiệp cá nhân có nhu cầu khác...